Övriga tjänster

Skötsel och underhåll av grönytor

Vi har den kunskap och den utrustning som behövs för att ta hand om stora grönytor på bästa sätt. Vi arbetar såväl med underhåll som nyanläggning. Här är några av de tjänster vi erbjuder när det handlar om grönytor:

  • Anläggning av gräsmattor.
  • Plantering av växter, träd och buskar.
  • Rensning av ogräs.
  • Beskärning av träd och buskar.
  • Gräsklippning.

maskinsopning göteborg

Vinterväghållning

När snön faller har vi beredskap och kan utföra snöröjning, snöskottning och halkbekämpning. Vi kan även hjälpa dig med säker takskottning och bortlastning av snö när det har varit riklig vintrig nederbörd samt halkbekämpning.

Vi kan även erbjuda tjänster inom fastighetsskötsel. För mer information om våra tjänster, välkommen att kontakta oss.

Ett brett utbud tjänster inom underhåll